/

Blog

10 jaar gaten dichten

reading time 3 min.
Louis Pool
19-04-2018 16:21
Toen Jim Wallis, een christelijke schrijver en theoloog, studeerde aan het seminarie van de Trinity Evangelical Divinity School in Chicago, voerde hij een experiment uit met zijn klasgenoten. Samen lazen ze alle 66 Bijbelboeken en markeerden de Bijbelverzen die gingen over armoede, rijkdom, eerlijkheid, rechtvaardigheid, gerechtigheid en onderdrukking.

Een van zijn medestudenten nam een schaar en knipte al deze met kleur gemarkeerde verzen uit de Bijbel. Het resultaat was een gehavend boek dat bijna uit elkaar viel: In de Bijbel staan maar liefst tweeduizend verzen die over armoede en onrecht gaan. De British and Foreign Bible Society heeft hiervoor zelfs een speciale Bijbel voor uitgegeven: The Poverty and Justice Bible.

De komst van Jezus betekende meer dan alleen onze redding. Het Koninkrijk dat hij verkondigde ging ook over het helpen van de zieken, over gerechtigheid en de strijd tegen onrecht in onze wereld. Het evangelie was breder bedoeld: Om te zorgen voor de minsten en de minderbedeelden. (Mattheus 25:40: Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.)  
 
Jezus’ verwachtingen voor ons zijn dat we Hem niet alleen volgen met ons hart, maar ook met onze handen en voeten. Hij heeft geen ander lichaam op aarde dan die van ons. Geen andere handen dan die van ons, en geen andere voeten dan die van ons…

Wilt u eens nadenken hoe uw ogen en uw glimlach de liefde van Jezus voor deze wereld tot uitdrukking kunnen brengen? Hoe u uw voeten kunt inzetten om het goede te doen en uw handen kunt gebruiken om anderen te zegenen? Helpt u mee om de gaten in de Bijbel te dichten voor de meest kwetsbare, armste en verlaten kinderen in de wereld?

Louis Pool
Voorzitter Stichting Hart voor Kinderen
Important more people hear this?

Actueel nieuws

Help today.

Donate directly.

15,-

Hart voor Kinderen

Postal Address:
Postbus 160
1250 AD Laren
The Netherlands

Visiting Address:
Johannes Geradtsweg 24b
1222 PT Hilversum
The Netherlands

Telephone: (31) 35 - 772 11 04

Donate to: NL41INGB0000004520 (BIC: INGBNL2A)
 
KvK: 32136226
ANBI RSIN 8195 25 339
© 2023 Heartforchildren - Disclaimer / privacy statement - Sitemap